top of page

Atelieronderwijs

Wat onze school onderscheidt, is het atelieronderwijs. Een middagprogramma met inspirerende lessen, ontworpen en gegeven door bevlogen leerkrachten op het niveau van de groep waar hij of zij voor staat. Het liefst werken wij met kleine groepen. Dit doen wij door zo vaak als mogelijk de groepen te splitsen. Op deze manier is er veel persoonlijke aandacht voor het kind.

 

WAAROM ATELIERONDERWIJS?
We geloven dat we leerlingen op de huidige, moderne samenleving kunnen voorbereiden. Flexibiliteit en diversiteit zullen een belangrijke rol spelen. Het aanbod van atelieronderwijs is breed, vele vaardigheden worden aangeboord en op de proef gesteld. Wij denken een goede basis te kunnen leggen voor het voortgezet onderwijs en, in het verlengde daarvan, voor in de maatschappij.

 

ORGANISATIE
Hoe werkt dat in de praktijk? In de ochtend komen de basisvakken zoals taal en rekenen aan bod, in de middag is er tijd en ruimte voor ateliers. Ateliers zijn o.a. zaakvakken zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, maar ook vakken als koken, kunst en drama. De basisvakken zoals taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen zijn binnen de atelierlessen verweven, zodat deze in de middag ook onder de aandacht blijven.

VAKATELIERS
Op dinsdag- en donderdagmiddag  vinden de vakateliers plaats.  Atelierdocenten en groepsleerkrachten geven ateliers aan de hand van een vastgesteld rooster. De ateliers staan in het teken van een thema. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen die de overheid stelt, maar ook met vaardigheden die we de leerlingen graag willen meegeven. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaardigheden als doorzetten, samenwerken en genieten. We werken met veel aandacht voor STEAM. We hebben verschillende cursussen gevolgd om het gedachtegoed van STEAM (oplossingsgericht leren) een plek te geven in onze school. We laten de kinderen vragen opstellen over dat wat ze willen leren. Middels een verwerkingsvorm gaan zij met die vraag aan de slag en doen onderzoek naar dat wat zij willen leren. Hier komt een eindproduct uit. Dit kan een creatief werk, poster, lapbook, powerpoint, filmpje of toneelstuk zijn. Vervolgens wordt dit aan de andere kinderen gepresenteerd. Zo leren we van en met elkaar.

 

VRIJDAGMIDDAG - KEUZEATELIER
Op vrijdagmiddag is er een aanbod van keuzeateliers. Tijdens deze middag mag het kind zelf kiezen waar het meer over te weten wil komen. Er is bijvoorbeeld een beroepenatelier waar enthousiaste ouders komen vertellen over hun beroep. Vakken als koken, textiele werkvormen, techniek, kids in bizz (een eigen bedrijf leren opzetten), vreemde talen en musicalles zijn ook onderdeel van de vrijdagmiddag. We willen het kind laten ontdekken waar zijn of haar talent(en) ligt/liggen. Het kind leert te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leerproces.


Op maandagmiddag zijn de leerlingen in de eigen groep.
 

KLEUTERS

Ook in het kleuteronderwijs is er een aangepaste vorm van atelieronderwijs. We spreken van atelierlessen als kunst, drama, Spaans en muziek, gegeven door atelierdocenten. De atelierlessen voor kleuters duren iets korter en zijn aangepast op het niveau en de belevingswereld van de kleuter.


 

 

 

bottom of page