top of page

Creatieve inslag

Creativiteit wijst naar een vermogen om iets nieuws of bruikbaars te scheppen. Picasso zei: "All children are artists, the problem is how to remain an artist once they grow up!" Creativiteit kun je ontwikkelen en moet je onderhouden. Eigenschappen die je nodig hebt om creatief te kunnen zijn zijn bijvoorbeeld experimenteren en durven. Het is belangrijk dat leerlingen worden gestimuleerd in hun creativiteit voor hun én onze toekomst. Creatieve mensen kunnen flexibeler omgaan met veranderingen en zien kansen waar anderen ze laten liggen. Bij ons op school wordt er heel veel aandacht besteed aan creativiteit.

ANDERS DENKEN
Bij creativiteit wordt vaak gedacht aan kunst of knutselen. Maar creativiteit gaat veel verder dan dat. Het is anders denken. Wanneer je creatief leert zijn, en je creativiteit dus ontwikkelt, leer je steeds vragen te stellen bij alles wat je ziet. Je bent flexibel en je innoveert. Wij vinden dit van groot belang.

KUNST- EN DRAMALESSEN
Kinderen krijgen veel ruimte om te experimenteren binnen alle segmenten van ons onderwijs. Zij krijgen kunst- en dramalessen van een vakdocent. Er wordt veel aandacht besteedt aan het individuele kind in zijn creatieve proces. Zelfvertrouwen wordt opgebouwd, we werken veel aan sociale vaardigheden en je mag zijn wie je bent. Er worden prachtige kunstwerken gemaakt, de musicals zijn van hoge kwaliteit en worden in een echt theater opgevoerd.

 

VAARDIGHEDEN
De kunst- en dramalessen worden gegeven vanaf groep 1 en gaan door tot en met groep 8. Hier zit een duidelijke opbouw en leerlijn in. Vaardigheden die de leerlingen op jonge leeftijd onder de knie krijgen, kunnen zij ook inzetten als zij in een latere groep bijvoorbeeld op het toneel staan tijdens een van onze musicals. Vaardigheden die voor ons van belang zijn, zijn:

  • Nieuwsgierigheid (je verwonderen, vragen stellen, onderzoeken, aannames aanvechten, verbeeldingskracht).

  • Fantasie (met mogelijkheden spelen, verbindingen maken, intuitie gebruiken).

  • Zelfvertrouwen opbouwen

 

CREATIEVE SCHOOLOMGEVING
Ook tijdens de atelierlessen staat creativiteit hoog in het vaandel. Tweemaal per jaar wordt er een musical gehouden, we nemen deel aan kunstgebouw (een initiatief om kunst onder de aandacht te brengen op basisscholen) en we proberen creativiteit een grote rol te laten spelen in het vrijdagmiddagatelier. Onze schoolomgeving is inspirerend en creatief. Dit helpt het kind om ook creatief te denken.


 

 

bottom of page