top of page

Thema's

De Noordwijkse School werkt met tien weken durende thema’s. Gedurende deze tien weken wordt er binnen het atelieronderwijs aandacht geschonken aan één onderwerp. De lesstof over dit onderwerp wordt op verschillende wijzen aangeboden tijdens de vakateliers. Onze ervaring is dat dit inspirerend en enthousiasmerend werkt voor leerling en leerkracht. Vak- en atelierdocenten ontwerpen bij elk thema opnieuw lessen die kinderen prikkelen en boeien. Ieder thema begint met een spectaculaire startactiviteit en wordt afgesloten met een tentoonstelling of een andere presentatievorm. De kinderen krijgen zo de gelegenheid hun ouders vol trots al het gemaakte werk van die periode te laten zien. Tijdens de niet-thema weken worden de feesten gevierd (denk aan Sint en kerst), is er extra aandacht voor de basisvakken en diepen we onderwerpen uit.

KERNDOELEN

Met grote zorgvuldigheid kiezen wij onze thema's uit. Actualiteit en de inbreng van onze leerlingen spelen daarin altijd een rol. Daarnaast houden wij rekening met verplichte kerndoelen die de overheid aan het basisonderwijs stelt. In een strakke planning registreren wij aan welke kerndoelen onze thema’s voldoen. We zorgen ervoor dat de kerndoelen tijdens de basisschooltijd meerdere malen aan bod komen.

CYCLUS
We hanteren een doelencyclus van twee jaar. Om de twee jaar keren kerndoelen terug. Op deze manier komt een kind op verschillende punten in de basisschooltijd met bepaalde kerndoelen in aanraking. Wij zien dat de kerndoelen op verschillende momenten in afwisselende niveaus worden aangeboden en daardoor goed beklijven. De actuele kerndoelen zijn terug te vinden in de themahoek van de centrale hal in onze school. De leerlingen werken in onder-, midden- en bovenbouw aan de doelen. 


VAARDIGHEIDSDOELEN

Naast de vakinhoudelijke doelen hebben wij in de ateliers ook veel aandacht voor vaardigheidsdoelen. Dit kunnen onderzoeksvaardigheden of sociale vaardigheden zijn, maar ook leervaardigheden en/of taal- en rekenvaardigheden. We vinden het belangrijk dat de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen, omdat we denken dat deze goed van pas komen in het voortgezet onderwijs en in het verlengde daarvan in de huidige maatschappij.

 

bottom of page