top of page

Internationaal

Op De Noordwijkse School is Engels een basisvak en vinden we het belangrijk onze leerlingen met een brede blik naar de wereld te laten kijken. Mede daarom zijn wij een aantal samenwerkingen aangegaan die deze internationale insteek bevorderen.

 

Lees hier een interview met Miss Debby over hoe wij dat op onze school inrichten

ERASMUS+

Van oktober 2019 t/m oktober 2021 heeft De Noordwijkse School de coördinatie van het Erasmus+ project “A helping hand to wellbeing”. Het doel van het project is het behalen van een langdurige verandering op het gebied van welzijn van de leerlingen binnen een Europese samenwerking met andere basisscholen in Schotland, Spanje en Estland. De focus in dit project ligt op: Connect – keep learning – be active – give – take notice. Leerkrachten en leerlingen van De Noordwijkse School bezoeken in dit kader de komende jaren consortiumscholen in de verschillende landen. De lessen binnen dit project zullen gegeven worden in het Engels door verschillende groepsleerkrachten

De Noordwijkse School neemt deel aan dit soort projecten omdat internationalisering een van de speerpunten van het onderwijs op onze school is.

 

Van oktober 2016 tot en met oktober 2018 deed De Noordwijkse School als partner mee in een internationaal consortium van scholen deel aan het Erasmus+ project “From Papyrus to stone paper”. De andere deelnemende scholen kwamen uit Estland, Spanje, Duitsland, Griekenland, Schotland, Polen, Italië en Turkije. Aan De Noordwijkse School werd hiervoor een internationale Erasmus+ subsidie toegekend. Het project “From Papyrus to stone paper” ging over de historische, economische, toekomstgerichte culturele en ecologische waarde van papier.

 

Het nationaal agentschap Erasmus+ ondersteunt namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen internationale strategische partnerschappen in het onderwijs. Deze strategische partnerschappen tussen scholen zijn gericht op het uitwisselen van “best practices”, centraal staat het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid door het uitwisselen van ervaring, kennis en het ontwikkelen van vernieuwende, kleinschalige projectresultaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EARLYBIRD

 

 

 

De Noordwijkse School is een samenwerking aangegaan met EarlyBird. EarlyBird begeleidt de school en de leerkrachten in het verder ontwikkelen van het Engels onderwijs. EarlyBird is een programma voor Engels op, vóór en na de basisschool, voor 'meer, beter en vroeger Engels'. Het hele team van De Noordwijkse School volgt dit schooljaar een cursus Classroom English.

 

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het lokale initiatief vond ook buiten Rotterdam snel aanhang. In de loop der tijd heeft EarlyBird zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). EarlyBird werkt nauw samen regionale partners, ontwikkelaars van curricula en les- en spelmaterialen en met onderzoekers.

 

De methodiek en de materialen van EarlyBird hebben een landelijke reputatie opgebouwd. EarlyBird is koploper op het gebied van vvtoE en streeft ernaar dat te blijven. Dat kan alleen maar door te investeren in kennis- en productontwikkeling. Onderzoek ligt aan de basis hiervan. Dit wordt vaak door EarlyBird zelf geïnitieerd. De resultaten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de opbrengsten, het kwaliteitsbeleid en inzet van digitale leermiddelen versterken de kennisbasis en worden gedeeld met andere instanties betrokken bij de landelijke ontwikkelingen, zoals EP-Nuffic. Ook heeft EarlyBird zitting in het landelijk platform vvto en de Kenniskring Engels van PABO’s.  

 

Erasmus+ leerkrachten te gast op De Noordwijkse School
bottom of page