top of page
# Kunstles 2.JPG

Waar werken we aan

De Noordwijkse School is een school van deze tijd, actueel en modern. We kijken vooruit op wat komen gaat, na de basisschool en in de maatschappij. Het doel is de leerlingen te laten ontwikkelen tot positieve en zelfsturende personen die weten waar ze goed in zijn en wat hun leerpunten zijn.

 

BREDE ONTWIKKELING

Onze leerlingen zijn gemotiveerd om te leren. We werken aan een brede ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel, kunstzinnig, als ook op sportief gebied. Wij zorgen dat de leerlingen na groep 8 klaar zijn voor het voortgezet onderwijs, met een goede basis en uitstekende beheersing van de Engelse taal. Ook werken wij aan het steeds verbeteren van ons onderwijs, door vanuit individuele ontwikkeling te zoeken naar passend onderwijs!

THEMA'S
Op onze school werken we in de ochtend aan de basisvakken en in de middagen werken wij met thema’s. We werken aan drie thema’s per schooljaar. Er zal ook ruimte zijn om losstaande projecten over diverse onderwerpen aan bod te laten komen. 

 


 

 

bottom of page