top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Waar staan we voor

Op De Noordwijkse School staan we voor elkaar! We luisteren naar het kind en zien het zoals hij of zij is. We bieden veiligheid, plezier en uitdaging gericht op de toekomst. Wat ons verbindt is vernieuwend onderwijs waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geloofsovertuiging, welstandsklasse of nationaliteit. De school legt een verbinding met de samenleving en haalt de buitenwereld naar binnen. Er is veel aandacht voor normen en waarden, sociale vaardigheden en zelfontplooiïng.

BASIS VOOR DE TOEKOMST
We willen leerlingen zo breed mogelijk en in samenhang ontwikkelen. Het onderwijs op De Noordwijkse School is er op gericht dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Dit geeft een kind zelfvertrouwen en komt zijn ontwikkeling ten goede. Wij bereiden onze kinderen voor op een leven in een complexe en uitdagende samenleving. Gezien de snelle maatschappelijke ontwikkelingen leren wij kinderen vaardigheden aan om succesvol te kunnen zijn in hun toekomst. Denk aan het leren plannen van werk, het omgaan met wisselende docenten en ruimtes en het niveau van de Engelse les. De leerkrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd houden zij de actualiteiten in het oog en laten zij ruimte voor het eigen initiatief van de leerling.

VAARDIGHEDEN
Goed onderwijs zorgt voor een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het daagt uit. Het maakt bewust van beperkingen, mogelijkheden en geeft ruimte tot ontwikkeling. Het eist van de leerlingen concentratie, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en taakgerichtheid. Het stimuleert speelsheid en creativiteit. Goed onderwijs zal een kind afleren te denken: “Ik kan het niet”, maar geeft een kind de houding mee: “Ik kan het nog niet, maar als ik hard oefen kan ik het straks wel.” De mogelijkheden van het kind zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zelf kritisch en out of the box leren nadenken. Wij bieden de leerlingen daarvoor denkstrategieen aan: de Habits of Mind. Lees er meer over op de desbetreffende pagina!

 


 

bottom of page