top of page

DJ Actie voor het Glazen Huis


Dit jaar organiseren we op school een DJ actie voor Serious Request (“het Glazen Huis”).

De Dj’s in het Glazen Huis zetten zich dit jaar in voor de Next Generation in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling.

Leerlingen van de bovenbouw zullen de komende twee weken -voor en na schooltijd- in de themahoek in een mini glazen huis platen draaien. Iedereen kan voor een symbolisch bedrag een plaatje aanvragen en elke donatie daarbij is van harte welkom. We hopen een mooi bedrag op te halen voor het echte glazen huis!


bottom of page