top of page

Een internationaal avontuur voor De Noordwijkse School


Onze school zal de komende twee jaar meedoen met een internationaal project dat heet

Paper From Papyrus to stone paper and beyond.

Het is een project waarbij leerlingen uit 9 landen samen werken in het Engels op 5 verschillende vlakken; cultureel, historisch, economisch, ecologisch en toekomstgericht.

De deelnemende landen zijn : Duitsland, Italië, Spanje, Turkije, Polen, Estland, Griekenland, Schotland en Nederland.

Om dit project goed uit te voeren vragen wij deze week een subsidie aan bij het Europese parlement in Brussel. Wanneer deze is toegekend beginnen we met de uitvoering. Vanwege de leeftijd van de leerlingen op de andere scholen zullen vooral onze leerlingen van de bovenbouw hieraan meewerken, maar we hopen dat de hele school zal genieten van deze nieuwe uitdaging. De coördinatie voor onze school zal in handen liggen van Juf Debby.


bottom of page