top of page

Erasmus+ leerkrachten te gast op De Noordwijkse School


Buitenlandse leraren met Burgemeester Rijpstra en de leerlingen van groep 7 van De Noordwijkse School die de Warmetruiendag hebben georganiseerd.

De Noordwijkse School ontving van 8 t/m 10 maart 23 leraren uit acht verschillende Europese landen om samen te werken aan de uitvoering van het project “From Papyrus to stone paper”. De Noordwijkse School vertegenwoordigt Nederland in deze bijzondere samenwerking. Samen met de onderwijscollega’s uit Estland, Spanje, Duitsland, Griekenland, Schotland, Polen, Italië en Turkije werd er onder andere gewerkt aan de opzet voor een lespakket over steenpapier. De titel van het project “From Papyrus to stone paper” verwijst naar een nieuwe manier van papier maken, te weten van steengruis. Het internationale project is tot stand is gekomen met steun van Erasmus+ en gaat over de historische, economische, toekomstgerichte culturele en ecologische waarde van papier.

Daarnaast is vrijdag 10 maart op De Noordwijkse School uitgeroepen tot “Eco Day” en hebben er in het bijzijn van de internationale collega’s diverse activiteiten plaats gevonden. Allereerst is afgelopen vrijdag de verwarming flink lager gezet en heeft iedereen een warme trui aangetrokken voor “Warmetruiendag”. Iedereen op school heeft deelgenomen aan een warming-up waarbij ook de burgemeester van Noordwijk, de heer Rijpstra, zich heeft aangesloten.

De bovenbouwleerlingen hebben een gastles gevolgd van het bedrijf Decos uit Noordwijk waarbij ze hebben nagedacht over hun eigen papiergebruik en hebben uitgelegd gekregen hoe dit bedrijf volledig papierloos werkt.

Groep 7 heeft vier iPads aangeboden gekregen die de leerlingen zullen gebruiken voor e-reading en E-twinning met hun penvrienden uit onder andere Schotland. Deze iPads zijn mede gefinancierd door de Europese Unie.

Aan het einde van deze “Eco Day” hebben de leerlingen onderling boeken geruild in het kader van “geef je boek een tweede leven”.

Bob van Zanten, directeur van de school, geeft aan hoe mooi het is dat op deze dag allerlei aspecten samen komen: “Het is belangrijk dat kinderen leren dat we zuinig moeten zijn op onze natuurlijke bronnen en dat het ook hierbij goed is om over de eigen landsgrenzen te kijken. De uitwisseling met de buitenlandse collega’s is zeer inspirerend”.

Het project “From Papyrus to stone paper” is in oktober 2016 van start gegaan en loopt door tot in schooljaar 2018/2019. Het project is gericht op het uitwisselen van “best practices”, het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid door het uitwisselen van ervaring, kennis en het ontwikkelen van vernieuwende, kleinschalige projectresultaten. Leerkrachten van De Noordwijkse School bezoeken in dit kader de komende jaren op hun beurt consortiumscholen in de verschillende landen.

De Noordwijkse School neemt deel aan het project omdat internationalisering een van de speerpunten van het onderwijs op deze school is. Leerlingen krijgen Engels les vanaf groep 1 door een vakleerkracht, er is een uitwisseling in groep 8 met de Edinburgh Academy in Schotland en de leerlingen van groep 7 schrijven Engelse brieven met penvrienden in het buitenland.


bottom of page