top of page

Miss Debby: 25 jaar onderwijs


Wij zijn dit schooljaar feestelijk begonnen: Miss Debby (leerkracht Engels) is 25 jaar in het onderwijs werkzaam. Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen haar vrolijk toegezongen.


bottom of page