top of page

Leerlingen van De Noordwijkse School portretteren ouderen


Leerlingen van De Noordwijkse School hebben deze week bewoners van het verzorgingstehuis Jeroen geportretteerd. Onder leiding van kunstjuf Pascalle van den Hoonaard gingen enkele leerlingen uit de hogere groepen met hun schildersspullen naar Jeroen. Aanleiding hiervoor is de landelijke activiteit 'Jongeren portretteren ouderen’ georganiseerd door de Riki Stichting en het Nationaal Ouderenfonds. De leerlingen kunnen hier een schoolreisje mee winnen en het leuke is dat deze bewoners dan óók mee mogen. Het was een super ochtend, zowel de leerlingen als de bewoners hadden reuze plezier.

Leerlingen van De Noordwijkse School portretteren bewoners van Huize Jeroen.

Leerlingen van De Noordwijkse School portretteren bewoners van Huize Jeroen.


bottom of page