top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Visie

Het onderwijs op de Noordwijkse School is erop gericht dat kinderen zich optimaal ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Die ervaring geeft een kind zelfvertrouwen. Ons onderwijs doet veel meer met kinderen dan ze enkel kennis te laten opdoen.
 

Belangrijke elementen in ons onderwijs vinden wij:

• Diepgaand inzicht

• Internationaal georiënteerd

• Probleem oplossend vermogen

• Creativiteit (in denken en handelen)

• Sociaal emotionele ontwikkeling

Daarnaast besteden we veel aandacht aan onderstaande vaardigheden:

• Leren samenwerken

• Zelfstandig en met elkaar spelen 

• Afspraken maken en je eraan houden

• Iemand serieus nemen en respecteren

• Ruzies voorkomen en oplossen

• Luisteren naar elkaar

• Je verplaatsen in de ander 

• Leren geconcentreerd te werken 

• Oefenen van discipline in de uitvoering van taken
Deze zorgen ervoor dat kinderen zich goed kunnen handhaven in de school en in de maatschappij. Nu en in de toekomst.

 

Het is ook van groot belang dat kinderen een goede basiskennis hebben. Basisvakken als taal, lezen, rekenen en spelling krijgen daarom veel tijd en aandacht. 

 

Goed onderwijs doet het kind cognitief èn sociaal-emotioneel optimaal ontwikkelen. Het daagt uit en vraagt een maximale inspanning van het kind. Het geeft grenzen aan en verlegt grenzen, het maakt bewust van beperkingen en geeft ruimte tot ontwikkeling. Het eist van de leerling concentratie, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en taakgerichtheid. Het stimuleert speelsheid en creativiteit. Goed onderwijs zal een kind afleren te denken: ‘Ik kan het niet’. Goed onderwijs geeft een kind de houding mee: ‘Ik kan het nog niet, maar als ik hard oefen dan kan ik het straks wel’.
 

 

 

 

bottom of page