top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Resultaten

De resultaten van de leerlingen worden nauwgezet gevolg en in kaart gebracht. We interpreteren resultaten altijd binnen een betekenisvolle context en houden daarbij de leerling en hoe hij/zij is in het oog. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op ons totale functioneren als school.

ONDERWIJSINSPECTIE

Eén keer in de vier jaar controleert de onderwijsinspectie een basisschool. In het schooljaar 2013/2014 heeft De Noordwijkse School de onderwijsinspectie ontvangen. Wij zijn beoordeeld als "basistoezicht arrangement". We hebben met plezier geconstateerd dat De Onderwijsinspectie ons ook ziet als een bijzondere school.
 

TOETSEN

Onze school werkt met het leerlingvolgsysteem van IEP. Dit is een volgsysteem dat kijkt naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Daarnaast meet IEP de sociaal-emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en de leeraanpak. Daarom vinden we het passen bij ons school. Deze toetsen verschaffen ook informatie over de leervorderingen van rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat en spelling ten opzichte van de eerder behaalde resultaten van het kind zelf. We proberen te zien of onze verwachting van het niveau van het kind strookt met de toets. Wij zien de toetsen als een hulpmiddel en check van het beeld dat wij van een leerling hebben.


DOORSTROOMTOETS

De kinderen in groep 8 doen een wettelijke verplichte IEP doorstroomtoets. Met deze toets worden de leervorderingen van acht jaar basisonderwijs gemeten.


ANGLIATEST

Naast bovenstaande toetsen doen alle kinderen in groep 8/9 ook de Angliatest voor hun vaardigheid in de Engelse taal.
 

UITSTROOM VAN ONZE LEERLINGEN

bottom of page