top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. De rijkssubsidie zorgt voor een school met basisfaciliteiten en daarbij benodigde aantal personeelsleden om de wettelijke leerdoelen na te streven. Dat is het reguliere onderwijs. Het aanbieden van atelieronderwijs en het geven van vaklessen door vakdocenten brengt echter extra kosten met zich mee. Deze worden niet gedekt door de bijdragen van de overheid. Om het atelieronderwijs mogelijk te maken vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Overigens mag geld geen belemmering zijn om jouw kind op onze school te plaatsen. Kinderen uit alle welstandsklassen kunnen naar onze school toe komen.

DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE WORDT BESTEED AAN

  • Het behoud van kleinere klassen van max 26 en bij het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen max 21*;

  • Personeelskosten die gericht zijn op atelieronderwijs, vreemde talen onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, bijv. het inhuren van externen voor studiedagen, remedial teaching en vakdocenten;

  • De kosten van thema-gerelateerde uitstapjes;

  • Het gebruik van extra materialen tijdens het atelieronderwijs;

  • Het vieren van de feesten.

 

KOSTEN

De vrijwillige ouderbijdrage is € 1200,- per jaar per kind. De vrijwillige ouderbijdrage kan in drie termijnen of in één termijn betaald worden. Voor een betaling in één termijn geldt een korting op het totaalbedrag.

LUNCH
Onze school kent een doorlopend rooster. De kinderen lunchen in hun eigen groep. Wij huren hiervoor professionele tussenschoolse opvang in. De vrijwillige bijdrage hiervoor is € 180,- per leerling per jaar.

*Versnellers of vertragers binnen De Noordwijkse School kunnen veroorzaken dat er gedurende het schooljaar van dit maximum wordt afgeweken.

bottom of page