top of page
Koningsspelen 2021.JPG
Koningsspelen 2021.JPG

Praktische informatie

Hiernaast is praktische informatie te vinden over onze school, zoals vakanties en studiedagen (zie schooltijden), ziekmelden, inschrijven op onze school of het volgen van een rondleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESGEGEVENS

De Noordwijkse School

Hoogwakersbosstraat 14
2202 SP Noordwijk
071-3619800
info@denoordwijkseschool.nl
www.denoordwijkseschool.nl

 

PARKEREN

Rondom school mag alleen in aangegeven parkeervakken geparkeerd worden. In de Hoogwakersbosstraat geldt betaald parkeren. In het Duinpark, de woonwijk achter De Noordwijkse School, kun je vrij parkeren. Tijdens het halen en brengen is het druk rondom de school. Je wordt verzocht niet op het trottoir te parkeren maar gebruik te maken van de aanwezige parkeervakken in de wijk. Als je de kinderen alleen uit de auto wilt zetten, zijn daar speciale “zoen en zoef”-stroken voor. Buiten de haal- en brengtijden kunnen deze vakken door iedereen als gewoon parkeervak worden gebruikt.

 

GEZOND TUSSENDOORTJE
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding tot zich krijgen. Daarom hebben we met elkaar de afspraak dat kinderen om 10 uur groente of fruit eten. 

PEUTERSCHOOL EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Meer informatie over de peuterschool, de buitenschoolse opvang en activiteiten is te vinden via de volgende link: Buitenschoolse opvang

PRIVACYVERKLARING
Achter de volgende link staat informatie verbonden aan de: Privacyverklaring

bottom of page