top of page

Middagprogramma

Het middagprogramma kent verschillende onderdelen die van belang zijn om een thema te laten slagen.

ATELIERS
In de eerste weken van een thema werken de kinderen in ateliers. Zijn krijgen dan op vele verschillende manieren lesstof over het thema aangeboden. Verschillende leerkrachten geven verschillende vakken over het onderwerp. Denk aan aardrijkskunde, kunst, biologie en geschiedenis. 

 

De kinderen volgen steeds vier lessen van een vak. In de laatste les presenteren ze steeds wat ze hebben geleerd. Dit doen ze door hun eindproduct te laten zien of erover te vertellen.

 

NIET-THEMAWEKEN

Wanneer er geen thema's  plaatsvinden (er zijn 30 themaweken per jaar) werken de leerlingen in de eigen groep. Er is dan ruimte voor het uitdiepen van de basisvakken als rekenen, taal, spelling en lezen. Ook ontstaat er ruimte voor leerlingen om eigen initiatief te nemen. In de bovenbouw wordt er veel gewerkt met projecten. In groep 7 zijn leerlingen bijvoorbeeld bezig om sponsoracties voor hun aanstaande reis naar Schotland (die plaatsvindt in groep 8) te organiseren. Denk dan aan het inzamelen van statiegeldflessen en het organiseren van een bake-sale.

 

 

bottom of page