top of page

Programma

Op De Noordwijkse School is er een duidelijk verschil tussen de ochtend en de middag. In de ochtend is er in de vaste groep aandacht voor basisvakken als rekenen, taal, spelling, sociale vaardigheden, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is er aandacht voor de basisvakken Engels, kunst en drama. In de middag wordt er tijdens de themaweken aandacht besteed aan de ateliervakken tijdens het atelieronderwijs. Buiten de themaweken om is er aandacht voor het extra inoefenen van verschillende basisvaardigheden, start- en slotactiviteiten van het thema en het presenteren van gemaakt werk.

 

Klik hiernaast op de bollen om meer over ons ochtend- en middagprogramma te weten te komen.

 

DOELEN
De overheid heeft een aantal kerndoelen voor het basisonderwijs opgesteld. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten basisschoolkinderen aan deze doelen voldoen. Wij houden de kerndoelen van het basisonderwijs in het oog bij het ontwerpen van onze atelierlessen. Daarnaast zorgen we dat de kerndoelen meerdere malen in de basisschooltijd terug komen. Aan de kerndoelen is door de overheid een lijn van tussendoelen opgehangen. Deze tussendoelen worden uitgebreid behandeld tijdens het doorlopen van de verschillende methoden van de basisvakken in de ochtend. Wij werken op deze wijze doelgericht en zorgen ervoor dat de leerlingen aan het einde van de basisschooltijd voldoende kennis in huis hebben.

  

bottom of page