top of page

Ochtendprogramma

Binnen het ochtendprogramma is er veel aandacht voor de basisvakken als rekenen, taal, spelling, lezen en woordenschat.

 

METHODEN

Aan de basisvakken wordt gewerkt aan de hand van een methode. Deze biedt een rode lijn in leerdoelen en vaardigheden. Wij hanteren de methode "De Wereld in Getallen" voor rekenen en de methode "Taal Actief" voor taal. De taken die de methode aan leerlingen aanbiedt, worden gepland in een weekplanner in de bovenbouw en een dagplanner in de onderbouw.

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Naast de basisvakken is er veel aandacht voor sociale vaardigheden. We vinden het fijn als kinderen op een fijne en prettige manier met elkaar kunnen omgaan en zich kunnen verplaatsen in een ander. We hebben veel gesprekken met leerlingen en de groep, spreken conflicten en andere strubbelingen snel uit, hebben begrip en horen ieder kind.

 

VAKLESSEN
Naast de basisvakken als rekenen en taal is er ook aandacht voor andere vakgebieden in de ochtend. Engels, drama en kunst vinden wij van zo'n groot belang, dat deze ook als basisvakken gezien worden.


 

 

bottom of page