top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Waarom onze school?

De Noordwijkse School heeft een vernieuwend schoolprofiel. Wij bereiden onze kinderen voor op een leven in een complexe samenleving. We leggen een stevig fundament zodat onze kinderen later optimale kansen zien en die weten te benutten. Gezien de snelle maatschappelijke ontwikkelingen moeten we kinderen vaardigheden aanleren die ze meenemen in hun toekomstige leven en die hen helpen om succesvol te zijn bij hun verdere schoolcarrière. 


ONS ONDERWIJS IN HET KORT

+ We hebben maximaal 26 leerlingen in een groep en we werken vaak met halve groepen tijdens de ateliers in de middag.
+ We geven drie middagen in de week thematisch onderwijs in de vorm van ateliers
+ We hebben een uitgebreid zorgteam waardoor onze leerlingen extra ondersteuning buiten de klas kunnen krijgen
+ We hebben verschillende vakleerkrachten op school voor bijvoorbeeld Engels, kunst, drama, muziek, lichamelijke opvoeding en Spaans
+ De leerlingen op onze school krijgen vanaf groep 1 Engelse les
+ We besteden veel aandacht aan internationalisering
+ We hebben een speciale groep voor hoogbegaafde leerlingen die een andere vorm van onderwijs nodig hebben

+ De leerkrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit betekent dat ons onderwijs:

• Gevarieerd is in inhoud en werkvormen

• Uitdagende leerinhouden bevat

• Eigen initiatief aanmoedigt en waardeert

• Hoe en waarom-vragen van leerlingen verwacht

 

We hechten daarnaast belang aan:
+ Diepgaand inzicht doormiddel van onderzoekend- en themagericht onderwijs
+ Probleemoplossend vermogen

+ Creativiteit (in denken en handelen)
+ Sociaal emotionele ontwikkeling
 

WAT DOET DIT MET DE LEERLING
Wij zien dat onze leerlingen blij zijn, nieuwsgierig zijn, ontvankelijk zijn voor nieuwe uitdagingen, geprikkeld worden, prachtige eigen initiatieven nemen en met een goed gevoel naar school toe komen. Wanneer je blij bent en je goed voelt, gaat leren bijna vanzelf!

 

bottom of page