top of page
Koningsspelen 2021.JPG

Voortgang

De voortgang van de leerlingen op De Noordwijkse School wordt nauwkeurig bijgehouden. De groepsleerkracht houdt een overzicht bij van hoe de leerling zich ontwikkelt, hoe de leerling zich voelt, hoe het zich gedraagt en welke prestaties de leerling behaald. Dit alles gaat in een digitaal leerlingdossier.

 

IN GESPREK

Wanneer een leerling zich anders voelt, gedraagt of anders presteert dan in de lijn der verwachting ligt, gaan we met het kind in gesprek. Leerlingen voelen zich daardoor serieus genomen en gerespecteerd. De band tussen leerkracht en leerling vinden wij erg belangrijk. We bekijken samen hoe het anders kan, wat verbeterpunten zijn en wat er al wel goed gaat. We werken samen aan de vooruitgang van het kind.

 

ALS OUDER
Graag betrekken we de ouders van het kind bij de voortgang. We houden na uitgifte van de portfolio's portfoliogesprekken, maar we houden de ouders daarbuiten ook erg graag op de hoogte. We gaan met elkaar in gesprek en er is ruimte voor discussie. Hoe zie jij het? De portfoliogesprekken vinden zo veel als mogelijk plaats met de leerling erbij. We praten liever niet over elkaar, maar met elkaar over hoe het gaat (en of het nog beter kan).

 

 

bottom of page