top of page
#.JPG

Raad van Toezicht

De Noordwijkse School kent een Raad van Toezicht. Deze RvT is eindverantwoordelijk voor de school. De bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de wetgeving primair onderwijs en de statuten van de school.


BETROKKENHEID
De directeur-bestuurder heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de school. De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan. De RvT houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de realisatie van de onderwijskundige doelstellingen waar de school voor staat.


OVERLEG
Meer weten over de formele bevoegdheden van een schoolbestuur? Kijk op de sites van de Vereniging van Bijzondere Scholen, de PO-raad en het Ministerie van Onderwijs

 

MAAK KENNIS
Klik HIER om naar de visitekaartjespagina te gaan en maak kennis met het bestuur van De Noordwijkse School.

 

bottom of page