top of page
#.JPG

Leerlingen

Op De Noordwijkse School zijn de leerlingen tussen de 4 en 12 jaar oud. De jongste leerling zit in groep 1 en de oudste in groep 8. Ze krijgen les op hun eigen niveau en zitten in een klas met leeftijdsgenootjes. Ze leren van en met elkaar. Als we op bezoek gaan in bijvoorbeeld een museum of bij een bedrijf, krijgen we vaak complimenten over de houding van onze leerlingen. Ze zijn nieuwsgierig, open, enthousiast en ontvankelijk. Natuurlijk zijn wij als school heel blij met hen.


LEERLINGENRAAD
Onze school heeft, naast bijvoorbeeld een medezeggeschapsraad, ook een leerlingenraad. We vinden het belangrijk om onze leerlingen te horen en serieus te nemen. Daarom is er een raad met gekozen/benoemde vertegenwoordigers. Uit elke klas (v.a. groep 5) nemen twee leerlingen plaats in de leerlingenraad. De raad bespreekt samen met de directeur onderwerpen als buitenschoolse activiteiten, schoolfeesten, het leerlingenstatuut en het helpen organiseren van een evenement op school. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om  - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol.

 

bottom of page