top of page
#.JPG

Privacyverklaring voor ouders

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.


AVG

Achter de volgende link staat informatie verbonden aan de AVG: Privacyverklaring

 

bottom of page