top of page
#.JPG

Ouders

Op De Noordwijkse School zijn wij erg blij met de grote betrokkenheid van de ouders. Voor ouders is het prettig om goed op de hoogte te blijven van wat er in en rond de school gebeurt. We houden de ouders op de hoogte via het communicatieplatform SocialSchools, de themabrief en de website van de school. Daarnaast merken we dat veel ouders het fijn vinden om zelf een steentje bij te dragen. Zo geven veel ouders zich op om gastlessen te geven of zij melden zich voor verschillende commissies aan. Er ontstaan vaak prachtige initiatieven door met elkaar de mogelijkheden te onderzoeken en we halen samen het onderste uit de kan.

 

BETROKKENHEID
Onze ervaring leert dat betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van het kind erg belangrijk is. De relatie tussen leerkracht en ouder speelt een grote rol. We gaan regelmatig het gesprek met elkaar aan, er is ruimte voor discussie en de deur staat altijd open. Niets hoeft onbesproken te blijven. We gaan uit van een gelijkwaardige relatie, respecteren elkaar en nemen elkaar serieus.

 

OUDERCOMMISSIE
Een van de meest actieve commissies op De Noordwijkse School is de oudercommissie. Deze commissie is de verbinding tussen ouders en het team van leerkrachten. De ouders in deze commissie organiseren activiteiten, houden warm contact met ouders in de school, brengen ideeën in en zorgen voor een goede ontvangst tijdens ouderavonden en soortgelijke evenementen. Tevens stuurt de oudercommissie de klassenouders aan. De oudercommissie organiseert een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor alle ouders - de koffieochtend. Goed overleg kan zo plaatsvinden en er is ruimte om tot nieuwe ideeën te komen met elkaar.

Zin om aan te sluiten? Neem contact op met de leden van de oudercommissie via oudercommissie@noordwijkseschool.nl!

 

KLASSENOUDERS

Op de Noordwijkse School heeft elke groep twee klassenouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van uitjes, zijn de verbinding tussen de leerkracht en de andere ouders uit de klas en brengen ideeën in. Op deze wijze vergroten we de betrokkenheid van alle ouders.

 


 

 

bottom of page