top of page
#.JPG

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Zitting hierin hebben twee ouders en twee leerkrachten. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. De directeur-bestuurder is het eerste aanspreekpunt voor de MR. Hij is het bevoegd gezag.

De vergaderingen van de MR zijn gedeeltelijk openbaar. Wanneer u een keer aan wil sluiten bij een vergadering, neem dan even contact op met de MR via mr@denoordwijkseschool.nl.

 

Mocht u vragen/opmerkingen hebben die hierop betrekking hebben, vragen wij u een e-mail te sturen aan mr@denoordwijkseschool.nl

Mocht u liever anoniem een bericht willen achterlaten, kunt u een envelop in ons postvakje in de lerarenkamer neerleggen.

 

De vergaderdata van de MR en de notulen worden via Social Schools gedeeld.

 

MAAK KENNIS

Klik HIER om naar de visitekaartjespagina te gaan en kennis te maken met de MR van De Noordwijkse School.

 

 

bottom of page