top of page

Pedagogisch klimaat

Op De Noordwijkse School heerst een fijn en veilig pedagogisch klimaat. Een goed pedagogisch klimaat is van belang om goed te kunnen leren. Wanneer een kind zich fijn en veilig voelt op school, zal het zich gemakkelijk kunnen uiten en zich goed kunnen concentreren.

 

ONS KENT ONS

De Noordwijkse School is een bewust kleine school. Van elke jaargroep is er maar één (kleutergroepen uitgezonderd). Er zitten nooit meer dan 26 kinderen in een klas. Dat betekent dat iedereen elkaar kent. Er is op deze wijze altijd wel iemand waarbij je terecht kunt. Daarnaast geven de leerkrachten ook alle leerlingen les in de ateliers. Door met elkaar naar kinderen te kijken, krijgen we een zeer compleet beeld van het kind.

 

CONFLICT

Wanneer een kind iets dwars zit of wanneer er een conflict is ontstaan, maakt de leerkracht snel tijd om dit met het kind te bespreken. Iets zo snel mogelijk oplossen of uit de wereld helpen, dat is waar het om gaat. We staan voor iedere leerling klaar, nemen de leerling serieus en proberen te begrijpen waar hij of zij mee zit.


PESTEN

Dit bovenstaande geldt ook voor pesten of plagen. Dit wordt direct besproken in de klas, zo vaak als mogelijk in de hele groep. We willen kinderen  bewust maken van de consequenties van hun eigen gedrag en denken met elkaar na over oplossingen. Het pestgehalte op onze school is nihil en daar zijn wij trots op.


DE MENING VAN EEN KIND

Wanneer een kind iets vindt, proberen wij ons daarin te verdiepen en te begrijpen waar een kind vandaan komt. De mening van het kind is van groot belang en het kind wordt in zijn of haar waarde gelaten. We proberen kinderen te allen tijde serieus te nemen.

 

We praten met leerlingen, niet over leerlingen en we doen het met elkaar!

 

 

bottom of page