top of page

Internationalisering


Op De Noordwijkse School is Engels een basisvak. Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen 45 minuten les
in Engelse taal en cultuur. Dit wordt gegeven door een vakleerkracht in een speciaal ingericht Engels
lokaal. Op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt de Engelse taal aangeleerd. Bij de jonge
leerlingen ligt de nadruk op spreken en luisteren, vanaf groep 4 komt daar ook schrijven bij. In groep
6 leren alle leerlingen ook lezen in het Engels. Alle leerlingen van groep 8 doen een Anglia examen
waarbij zij hun niveau in het Engels kunnen laten zien. Dit examen wordt aangeleverd door het Anglia
Netwerk. De Noordwijkse School is al sinds 2007 lid van dit netwerk. Hierbij zijn 350 scholen
aangesloten. Zij stimuleren en structuren het geven van Engelse lessen. Het maken van een Anglia
examen is mogelijk op verschillende niveaus te weten; Primary, PreliminaryA1, ElementaryA2, Pre-
intermediate en ook intermediateB1 en een enkele keer Advanced B2.

UITWISSELINGSPROJECT

Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan een internationaal uitwisselingsproject. Gedurende het
schooljaar schrijven zij brieven met penvrienden van de Schotse school The Edinburgh Academy.
Tijdens het schoolkamp van groep 8 brengen ze een bezoekje aan deze school en volgen zij een dag
een speciaal lesprogramma aan The Edinburgh Academy. Ook verwelkomen zij hun penvrienden in
Noordwijk voor een tegenbezoek. Dit project zorgt al vele jaren voor een enorme boost in het
zelfvertrouwen van de leerlingen betreffende het spreken en begrijpen van de Engelse taal.
Daarnaast zorgt het voor interesse in een andere cultuur.


Sinds 2019 hebben we een samenwerking opgestart met basisschool Tabita Kira in Hirado Japan.
Leerlingen van groep 5 schrijven een introductie over zichzelf en in groep 6 schijven de nog een
kerstbrief en maken een boekje over Nederland. We maken gedurende het jaar foto’s met Pickachu de Japanse mascotte. Wij krijgen foto’s en brieven terug met Nijntje die namens Nederland op visite is in Japan.
Waar mogelijk sluiten we aan met activiteiten die ook passen bij onze school thema’s. Zo schreven
leerlingen in 2022 een Haiku tijdens het thema Ik in Europa over Europese Steden en bezochten zij
het Siebold huis in Leiden.


Tijdens het thema KUNST in de zomer van 2022 werkten de kunstdocenten samen met 50 leerlingen
aan een ART project met basisschool Jamnabai Narsee School in Gujarat, India. Via filmpjes en
videoboodschappen leerden de kinderen over elkaars dagelijks leven en cultuur. Geïnspireerd op muziek en
het de kleurrijke kunst maakten de leerlingen een feestelijke slinger.

INTERNATIONAAL GEORIENTEERDE LEERINHOUDEN

Tijdens de lessen wereldoriëntatie, die worden gegeven binnen ons atelieronderwijs, wordt naast de
Nederlandse kerndoelen altijd een link gelegd met de wereldgeschiedenis en actualiteiten. Wij
vinden het belangrijk onze leerlingen met een brede blik naar de wereld te laten kijken, met respect
voor alle mensen en culturen die daarop bestaan.

INTERNATIONAAL GEORIENTEERDE OUDERS

Op dit moment heeft De Noordwijkse School gezinnen van negen verschillende nationaliteiten in
huis. Deze gezinnen zijn afkomstig uit verschillende landen, hebben verschillende culturen en hebben
verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn bij ons alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of
huidskleur welkom. We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen
en gewaardeerd voelen bij ons op school. Wij hebben kinderen op school met een Nederlandse,
Britse, Egyptische, Spaanse, Zweedse, Belgische, Amerikaanse, Chinese en Noorse achtergrond.

INTERNATIONALE PROJECTEN EN SAMENWERKINGEN

Wil je meer lezen over onze internationale projecten en samenwerkingen met Eramus+ en EarlyBird,
klik dan op de volgende link: Internationaal

bottom of page